Dalam menjalankan fungsi pemantauan komnas HAM mempunyai kewenangan?

Dalam menjalankan fungsi pemantauan komnas HAM mempunyai kewenangan?

  • A. menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat indonesia
  • B. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut
  • C. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM
  • D. perdamaian kedua belah pihak yang berselisih
  • E. menyampaikan rekomendasi atau kasus pelanggaran HAM

Jawaban : B. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut

Dalam menjalankan fungsi pemantauan komnas HAM mempunyai kewenangan dalam pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.

Artikel Terkait