Jaminan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam UUD 1945 Pasal

Jaminan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam UUD 1945 Pasal

  • A. 27 ayat 1
  • B. 27 ayat 2
  • C. 28
  • D. 29
  • E. 30

Jawaban : B. 27 ayat 2

Jaminan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2.

Artikel Terkait