Berani Membela Kebenaran Merupakan Penerapan Sila?

Berani Membela Kebenaran Merupakan Penerapan Sila A. Sila Ke (1) Ketuhanan yang Maha Esa B. Sila Ke (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab C. Sila…

Read more »