Dasanamane Gunung Yaiku? Jawaban Lengkap

Dasanamane gunung yaiku?

  • A. Asma
  • B. Bantala
  • C. Arga
  • D. Maruta

Jawaban : C. Arga

Pembahasan

Dasanamane gunung yaiku aldaka, ancala, ardi, bukita, giri, arga, meru, parwata, prabata, redi, lan wukir. Dasanama yoiku tembung ingkang ana pirang-pirang ananging namung miduweni siji teges sing padha, ing bahasa Indonesia tegese Sinonim.

Artikel Terkait