Kebebasan memeluk agama dijamin oleh negara dalam undang-undang dasar 1945 pasal

Kebebasan memeluk agama dijamin oleh negara dalam undang-undang dasar 1945 pasal

  • A. 25
  • B. 26 ayat 1
  • C. 27 ayat 2
  • D. 28
  • E. 29 ayat 2

Jawaban : E. 29 ayat 2

Kebebasan memeluk agama dijamin oleh negara dalam undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat dua. Pasal 29 UUD 1945 terdiri atas 2 ayat, ayat 1 berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ayat 2 berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Artikel Terkait