Kerjasama merupakan pengamalan pancasila terutama sila

Kerjasama merupakan pengamalan pancasila terutama sila

a. ketuhanan yang Maha Esa
b. kemanusiaan yang adil dan beradab
c. persatuan Indonesia
d. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban : c. persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia merupakan sila dalam pancasila yang mengandung pengamalan berupa kerjasama antar manusia terlebih rakyat Indonesia.

Artikel Terkait