Pokok pikiran alinea ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari Sila

Pokok pikiran alinea ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari Sila?

  • A. Kesatu
  • B. Kedua
  • C. Ketiga
  • D. Keempat
  • E. Kelima

Jawaban : A. Kesatu

Berdasarkan kutipan dari buku pelajaran, pokok pikiran alinea ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari Sila kesatu / pertama.

Artikel Terkait