Semua peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan

Semua peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan

  • a. Peraturan rumah tangga
  • b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • C. Piagam jakarta
  • d. RIS​

Jawaban : b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Semua peraturan di Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Artikel Terkait