Berani Membela Kebenaran Merupakan Penerapan Sila?

Berani Membela Kebenaran Merupakan Penerapan Sila

  • A. Sila Ke (1) Ketuhanan yang Maha Esa
  • B. Sila Ke (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  • C. Sila Ke (3) Persatuan Indonesia
  • D. Sila Ke (4) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan
  • E. Sila Ke (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Jawaban : B. Sila Ke (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Berani membela kebenaran merupakan penerapan sila ke dua dalam Pancasila yang bunyinya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Artikel Terkait