Ciri-Ciri Buku Gambar

Ciri-Ciri Buku Gambar, Bentuk, Bahan Pembuatan, dan Kegunaannya

Buku gambar adalah salah satu alat tulis yang sering dipakai siswa di sekolah. Buku gambar tidak untuk menulis tulisan, namun sebagai tempat untuk menggambar sesuatu…

Read more »
Ciri Ciri Penghapus Papan Tulis

Ciri Ciri Penghapus Papan Tulis, Bentuk, Bahan Pembuatan, dan Kegunaannya

Penghapus papan tulis merupakan penghapus yang berfungsi untuk membersihkan papan tulis dari gambar, tulisan, dan coretan. Papan tulis yang dimaksud bisa berupa papan tulis berwarna…

Read more »
Suatu Komoditi Tertentu Memiliki Fungsi Permintaan yang Ditunjukkan oleh 2p 2q 30

Suatu Komoditi Tertentu Memiliki Fungsi Permintaan yang Ditunjukkan oleh 2p 2q 30

Soal Suatu komoditi tertentu memiliki fungsi permintaan yang ditunjukkan oleh 2P + 2Q = 30 dan fungsi penawaran P − 3 = 1 2 Q….

Read more »
Fungsi Bahan Kerajinan Adalah

Fungsi Bahan Kerajinan Adalah

Fungsi bahan kerajinan adalah A. benda pakai dan benda hias B. benda pakai dan benda tak berguna C. benda kayu dan benda batu D. benda…

Read more »

Dalam menjalankan fungsi pemantauan komnas HAM mempunyai kewenangan?

Dalam menjalankan fungsi pemantauan komnas HAM mempunyai kewenangan? A. menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat indonesia B. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan…

Read more »